۱۳۹۱ آذر ۲۰, دوشنبه

فرقه‌ ۱۶۰۰۰ اعدام که دموکرات هم بود!چو پیروز شد دزد تیره روان 
چه غم داشت از گریه ٔ کاروان 
سعدییکى از ابعاد جنایت هاى هولناک فرقه دموکرات: اعدام ١۶ هزار نفر در مدت یک سال بود!
جنایاتى که نیروهاى اشغالگر شوروى و عواملشان -فرقه دموکرات- در آذربایجان انجام دادند، در تاریخ معاصر ایران بى سابقه بوده است. با خواندن خبر زیر، می‌توان ابعاد این جنایت هاى ضد بشرى را تا حدودى درک کرد: 
نشریه میهن: 
از پارسال تا کنون در آذربایجان ۱۶ هزار نفر ملاک و تاجر و مستخدم دولت و مجتهد وکاسب وکارگر و زارع و سرباز و ژاندارم و افسر و حتی شاگرد مدرسه تیرباران و یا به دار آویخته شده‌اند! 
مجله خواندنی‌ها. شماره ۳۳ -سال هفتم-۲۳ آذر ۱۳۲۵ صفحه ۲
استالین را می‌توان به همراه هیتلر بزرگ‌ترین جنایتکاران تاریخ چند سده اخیر جهان دانست. استالینیست‌ها در هر جایى که قدرت را به دست مى گرفتند، سیاه‌ترین بخش از تاریخ آن سرزمین را رقم مى زدند. آذربایجان ایران نیز از این امر مستثنا نبود و در سالى که استالینیست‌ها بر آن حکومت مى کردند، تاریک‌ترین دوران تاریخ خود را سپرى مى کرد. اما مصیبت ایران و آذربایجان ایران آن بود که علاوه بر استالینیسم، با اشغال خارجى نیز رو در رو بود. و اصولا حکومت استالینیستى حاکم، نه ریشه داخلى که ماهیتى خارجى داشت. فرقه دموکرات ساخته و پرداخته استالین بود و تنها با حضور نیروهاى روسیه می‌توانست خود را حفظ بکند. بدبختى آنکه نیروهاى شوروى، علاوه بر اشغال آذربایجان و حاکم گرداندن نوکران استالینیست خود در آنجا، به تحریکات قومى نیز دست می‌زدند تا شرایط جدایى آذربایجان از ایران را هر چه بیشتر فراهم کنند. ملغمه اشغال خارجى، حاکمیت استالینیسم و تحریکات قومگرایانه، هیولاى وحشتناکى ساخت که جز ویرانى و کشتار، نتیجه دیگرى نمی‌توانست در بر داشته باشد سرانجام همزمان با پیاده کردن اصلاحات سطحی و مردم فریبی که طبق دستور استالین و در پی سیاست ختنه که می‌باید کودک را هنگام عمل ختنه با اسباب بازی سرگرم کنند تا دلاک به نا‌گاه وی را ختنه کند در حالی که تلاش می‌کرد چهره بسیار مدرن و مردمی از خود نشان بدهد شرایطی پدید آمد تا صد‌ها هزار تن از اهالى آذربایجان مجبور به فرار از شهر و دیارشان شدند. آنانى نیز که باقى ماندند، زیر ستم فرقه دموکرات کمر خم کرده بودند. 


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

توجه:فقط اعضای این وبلاگ می‌توانند نظر خود را ارسال کنند.