۱۳۹۲ تیر ۲۷, پنجشنبه

اینجا لندن است ولی اینبار اینجا اکنون دقیقا نیمه شب است!


گرچه فروزنده و زیبنده است 
خاک بر او کن که فریبنده است 
نظامی


اینجا لندن است و اینجا اکنون دقیقا نیمه شب است!  بنا بر گفته‌ها این پیام رمز عملیات آژاکس برای سرنگونی دولت مصدق بود که از صدای بی‌بی سی بنگاه خبرپراکنی و البته شایعه پراکنی بی‌بی سی در شب ۲۴ مرداد سال ۱۳۳۲ اعلام شد!
اینکه حدود هفتاد سال پیش این پیام پس از گفتن اینجا لندن است سرآغاز کودتای سرنگونی دولت دکترمصدق شد همانا و اینکه پس از هفتاد سال دولت انگلیس از زبان صادق صبا در شب هفتادمین سالگرد تاسیس بی‌بی سی فارسی انرا تکذیب کرد داستانی جدا دارد  و هم اینکه این رسانه رسالت انتقال اخبار خمینی از کره ماه را هم در طول این سالها به عهده داشت بر عهده گویندگان و داوریش بر عهده خود شنوندگانش!
اما اینکه این رسانه یا بنگاه خبر پراکنی که تلاش می‌کند خود را یک رسانه پیشرو در میان ایرانیان معرفی کند ولی در عین حال مدتی است که از راههای گوناگون تلاش می‌کند با پوشش و تبلیغات گروههایی ضد ایرانی که ساخته و پرداخته سرویسهای اطلاعاتی کشورهای غربی از جمله خود انگلستان است باشد مقوله‌ای دیگر است!
میزگردهایی که با دعوت از سران مزدور با ماموریت جدایی طلبی اقوام ایران و پرورش این افراد به عنوان رهبران و نماینده‌های بدون وکالت مردم ایران و در راستای ایجاد تفرقه و تنش بین ایرانیان برگزار می‌شود هم خود جای بحث دیگری است اما اینکه این رسانه آشکارا بحشی از ایران را به عنوان یک کشور دیگر نام می‌برد و با برجسته کردن اخبار مزدورانی که عوامل دستگاههای اطلاعاتی کشورهای غربی و ازجمله خود انگلستان به جرم‌های اشکار جاسوسی و خیانت محکوم شده‌اند و این محکومیت‌ها نه تنها بر طبق قوانین ایران بلکه بر طبق قوانین همه کشور‌ها جرم است تلاش می‌کند بر آتشی که روشن شده بدست خود و عواملش مسباشد  بدمد بسییار گستاخانه به نظر می‌‌اید و جای هیچ گونه تکذیبی ندارد بویژه اینکه دنیا دیگر در دوره هفتاد سال پیشش نیست که مردمش دسترسی به آرشیو یا مطالب منتشره از یک رسانه شخص یا اشخاص نداشته باشد که بتواند تکذیبش کرد!
از این گذار آشکار است که این بنگاه اینبار بجای استفاده از خط کش برای ترسیم نقشه های دلبخواهی جغرافیای کشورهای مستعمره اش این مهم را  بصورت بمباران اطلاعاتی بابزرگنمایی وسیاهنمایی اخبار در میان ملتها  وکشورهای یکپارچه تاریخی  انجام میدهد همانگونه که  بصورت هدفمند و آشکارا بر ضد کیان ایران و ایرانیان عمل می‌کند و در روز روشن و بدون ترس از افتضاحات گذشته و بی‌آبرویی دارد تکرار می‌کند اینجا لندن است و اکنون دقیقن نیمه شب است!

۱۳۹۲ تیر ۱۳, پنجشنبه

تصویر شیروخورشید بر روی سکه یافت شده در قره باغ


چنین یاوه تهمت چه بر ما نهند
که از ما همه راستان آگهندهمه میدانیم که شیرو خورشید نشان ملی همه ما ایرانیان در درازای تاریخ تا به امروز بوده اینروزها ینی چریها و خوددگرانگاران بویژه خود گرگ انگاران در تلاشی همه جانبه هستند تا در بخشی از ایران گرگ خاکستری را به جای شیر بر تخت نشانند تا فرصتی سازند برای دست اندازی به تاریخ این سرزمین !
انها نمیدانند از نسل یک شیر هماره شیر پدید آید .نگاره ای که در زیر میبیند مربوز است به یک سکه در موزه مثلن تاریخ جمهوری خلق الساعه ای بنام اذربایجان با تصویر شیر و خورشید با اینکه همه دستگاه حکومتی آن در تلاش است گرگ خاکستری را جانشین شیر و خورشید کند چه بیهوده تلاش میکند و چه بیهوده کسانی که در این راه به فوج ینی چریهایی میپیوندند که امده اند تا تاریخ و هویتشان را از بیخ برکنند!