۱۳۹۲ مرداد ۱۵, سه‌شنبه

خلیج فارس عراق عجم بلاد فارس و حتی اراضی ترک‌ها در بالای رودخانه سیحون و... در این نقشه مصری در قطر اما بزبانی عربی- سده ۱۵م


نباشند یاور ترا تازیان 
چو از تو نیابند سود و زیان
فردوسی 

پیکره‌ای را که در زیر می‌بینید نقشه‌ای است کهن بزبان عربی از جهان سالهای بین ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ میلادی که در موزه هنرهای فقط اسلامی! کشور قطر نگهداری می‌شود.
خارج از اینکه این موزه آشکارا تلاش می‌کند که به نوعی با توسل به نام اسلام و زبان دینی مسلمانان که عربی است با نشان دادن این مجموعه‌هایی که بیشتر از طریق راههای غیرقانونی و از طریق ایجاد شبکه‌های قاچاق عتبقه و یا ارتباط با قاچاقچیان کشورهای اطراف بویژه ایران و... جمع آوری کرده است را به نفع هنر کشورهای عربی مصادره و بازنویسی تاریخی کند اما گاهی می‌توان با توسل به همین مجموعه‌ها نکاتی را به خود آن‌ها و همچنین نیروهایی که بیشترشان در چتر کمکهای مالی دریافتی از جیب آن‌ها و البته بدستور کشورهایی فرا منطقه‌ای هستند تا در منطقه آشوب و شورش برانگیزند را یادآوری و ریشخند کرد!
به عنوان نمونه می‌توان به همین نقشه یادآوری کرد و به همه آن‌ها و همچنین گروههای بمانند آن‌ها نشان داد که خلیج فارس چیست کجاست بلاد فارس کجا هست و عراق عجم یا در این نقشه  محل خوزستان امروزی در کجای این نقشه قرار دارد آذربایجان را در پایین ارس نشان داد و آن‌ها را برد براه ترکستان و از جیحون گذراند و از بالای خوارزم پروازشان داد تا رود سیحون و پس از آن سپردشان در دستان تسیم سحری تا با فراغی آسوده آنها را برساند تا  سرمرز اراضی الترکانیه به میعادگاهی که ندای ان در استانبولی فریاد می‌شود که در روزگار این نقشه هنوز قسطنتنیه بود!

برگرفته از:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Unknown,_Egypt,_15th_Century_-_Map_of_World_-_Google_Art_Project.jpg?uselang=de