۱۳۹۱ آذر ۲۰, دوشنبه

فرقه‌ ۱۶۰۰۰ اعدام که دموکرات هم بود!چو پیروز شد دزد تیره روان 
چه غم داشت از گریه ٔ کاروان 
سعدییکى از ابعاد جنایت هاى هولناک فرقه دموکرات: اعدام ١۶ هزار نفر در مدت یک سال بود!
جنایاتى که نیروهاى اشغالگر شوروى و عواملشان -فرقه دموکرات- در آذربایجان انجام دادند، در تاریخ معاصر ایران بى سابقه بوده است. با خواندن خبر زیر، می‌توان ابعاد این جنایت هاى ضد بشرى را تا حدودى درک کرد: 
نشریه میهن: 
از پارسال تا کنون در آذربایجان ۱۶ هزار نفر ملاک و تاجر و مستخدم دولت و مجتهد وکاسب وکارگر و زارع و سرباز و ژاندارم و افسر و حتی شاگرد مدرسه تیرباران و یا به دار آویخته شده‌اند! 
مجله خواندنی‌ها. شماره ۳۳ -سال هفتم-۲۳ آذر ۱۳۲۵ صفحه ۲
استالین را می‌توان به همراه هیتلر بزرگ‌ترین جنایتکاران تاریخ چند سده اخیر جهان دانست. استالینیست‌ها در هر جایى که قدرت را به دست مى گرفتند، سیاه‌ترین بخش از تاریخ آن سرزمین را رقم مى زدند. آذربایجان ایران نیز از این امر مستثنا نبود و در سالى که استالینیست‌ها بر آن حکومت مى کردند، تاریک‌ترین دوران تاریخ خود را سپرى مى کرد. اما مصیبت ایران و آذربایجان ایران آن بود که علاوه بر استالینیسم، با اشغال خارجى نیز رو در رو بود. و اصولا حکومت استالینیستى حاکم، نه ریشه داخلى که ماهیتى خارجى داشت. فرقه دموکرات ساخته و پرداخته استالین بود و تنها با حضور نیروهاى روسیه می‌توانست خود را حفظ بکند. بدبختى آنکه نیروهاى شوروى، علاوه بر اشغال آذربایجان و حاکم گرداندن نوکران استالینیست خود در آنجا، به تحریکات قومى نیز دست می‌زدند تا شرایط جدایى آذربایجان از ایران را هر چه بیشتر فراهم کنند. ملغمه اشغال خارجى، حاکمیت استالینیسم و تحریکات قومگرایانه، هیولاى وحشتناکى ساخت که جز ویرانى و کشتار، نتیجه دیگرى نمی‌توانست در بر داشته باشد سرانجام همزمان با پیاده کردن اصلاحات سطحی و مردم فریبی که طبق دستور استالین و در پی سیاست ختنه که می‌باید کودک را هنگام عمل ختنه با اسباب بازی سرگرم کنند تا دلاک به نا‌گاه وی را ختنه کند در حالی که تلاش می‌کرد چهره بسیار مدرن و مردمی از خود نشان بدهد شرایطی پدید آمد تا صد‌ها هزار تن از اهالى آذربایجان مجبور به فرار از شهر و دیارشان شدند. آنانى نیز که باقى ماندند، زیر ستم فرقه دموکرات کمر خم کرده بودند. 


۱۳۹۱ آذر ۱۷, جمعه

سلاخی بسیار هولناک و رعب انگیز یکی از مبارزین میهنپرست تبریز بدست فداییان شوروی مفتخر به دریافت خلعت دموکرات از استالین!اندر این شهر بسی ناکس برخاسته‌اند
همه خرطبع و همه احمق و بی‌دانش و دند
لبیبی


پیکره‌ای که می‌بینید فقط مربوط یه یکی از هزاران مورد جنایات هولناک ثبت شده تاریخی بدست ارتش متجاوز روس به خاک شمال ایران می‌باشد که با همکاری مستقیم نیروهای مزدور و میهن فروش که بعد‌ها در پی سیاستهای شدیدن ضد ایرانی روس‌ها بر خلعت فرقه خود دموکرات خوانده آذربایجان مفتخر گشتند تا زیر عنوان این نام بتوانند آشکارا ‌‌نهایت تلاش خویش را در انجام ماموریت محوله از سوی اربابان روس که همانا جداسازی بخشهایی از خاک شمال غربی ایران و تقدیم به شوروی به پایان رسانند. که در ‌‌نهایت با پایمردی هممیهنانمان دچار شکست کامل شده و ناچار به آغوش اربابان خود در روسیه فرار کرده و خوشبختانه به سزای خویش بدست‌‌ همان اربابان خویش رسیدند! 
روس‏‏هادر خیال تصرف آذربایجان همه گونه برنامه‏ریزی کرده و افراد ویژه‏ای را در راستای تحقق این هدف شوم تربیت نموده بودند که به این‌ها «مهاجرین» می‌‏گفتند. بعضی از این افراد از خود شهر‌ها و روستاهای ایران انتخاب شده بودند و این‏‌ها را چند مدتی در باکو و مسکو آموزش داده بودند، بعضی دیگر هم از آن طرف رود ارس آمده بودند. این‏‌ها با فعالیت‏های تشکیلاتی گسترده بسیج شده بودند و مسلک کمونیستی را در میان مردم ایران تبلیغ می‌‏کردند و رواج می‌‏دادند. می‌تینگ برگزار می‌‏نمودند. برنامه‏ی سخنرانی و جلسات گفت‏وگو تشکیل می‌‏دادند و به رئیس این‌ها «صدر» می‌‏گفتند ویکی از سر دسته‌های این گروه‌ها میر جعفر پیشه‏وری و غلام یحیی دانشیان بودندکه به روس‌ها در انجام این کار همه گونه یاری می‌رساندند و با معرفی وطن پرستان ایرانی که در برابر نقشه‌های آن‌ها واکنش نشان می‌دادند به اشغالگران روس چنین فجایع هولناکی را رغم می‌زدند.
برگرفته از:
http://intersci.ss.uci.edu/wiki/eBooks/Asia/BOOKS/Pan%20Turanism%20Takes%20Aim%20at%20Azerbaijan%20Farrokh.pdf