۱۳۹۰ مهر ۳۰, شنبه

دلیران تنگستان در کنار رئیس علی دلواری سردارجنوب و قهرمان ضد استعمار ایران!


رئیس علی دلواری (۱۸۸۱-۱۹۱۵) آزادی‌خواه و رهبر قیام در تنگستان و بوشهر علیه نیروهای بریتانیا در دورهٔ جنگ جهانی اول بود. 
 دوران جوانی او همزمان با حضور گسترده استعمار انگلیس در خلیج فارس بود. وی نقشی کلیدی در قیام جنوب داشت. قیام مردم تنگستان بر روی هم هفت سال طول کشید و در این مدت دلیران تنگستانی دو هدف عمده را دنبال می‌کردند، پاسداری از بوشهر و دشستان و تنگستان به عنوان منطقه سکونت خود و جلوگیری از حرکت قوای بیگانه به درون مرزهای ایران و دفاع از استقلال وطن.

در آغاز جنگ جهانی اول در سال ۱۹۱۴ قوای روس از شمال و نیروهای انگلستان از جنوب، ایران را در معرض هجوم قرار دادند و کشتی‌های جنگی انگلستان در مقابل بوشهر لنگر انداختند و نیروهای اشغالگر در ۸ اوت ۱۹۱۵/ ۱۷ مرداد ۱۲۹۴ بصورت تدریجی قصد اشغال بوشهر و نواحی ساحلی اطراف را داشتند. یک روز پس از اشغال بوشهر، چهارده نفر از ساکنین آن علیه اشغالگران اعتراض کردند، ولی چون اهل جدال و اسلحه نبودند دستگیر و به هندوستان تبعید شدند. رئیس علی همراه دوستش خالو حسین دشتی در اوایل ماه رمضان ۱۳۳۳ه. ق، در عمارت حاج سید محمدرضا کازرونی، پس از مذاکراتی با وی آمادگی خود را برای دفاع از بوشهر و جلوگیری از پیشروی نیروهای انگلیسی اعلام داشت.

۱۳۹۰ مهر ۲۵, دوشنبه

ریتون هخامنشی مازاد بر نیاز از جنس برنز به شکل سر بز کوهی آماده برای پیشکشی و چشم روشنی!

ریتون هخامنشی از جنس برنز به شکل سر بز کوهی.
 ریتون‌ها جامهای نوشیدنی مخصوصی بودند که در زمان قدیم به شکل سر حیوانات دذرست می‌کردند و در تشریفات از آن استفاده می‌کردند که در حال حاضر نظر به عدم کاربرد و نیاز در داخل کشور به سبب مازاد تولید در تشریفات امروزی به عنوان  پیشکشی و چشم روشنی  های بی ارزش بکاربرده می‌شود!