۱۳۹۲ مهر ۳۰, سه‌شنبه

کاش به جای اینکه میزان رای ملت بود میزان شعور ملت میشد!

گروهی اند که ندانند باز سیم از سرب 
هه دروغ زن و خربطند و خیره سرند

اگرفقط شعور میزان و معیار بود کی توانستند بزان بر ما تاختن!


۱۳۹۲ مهر ۲۴, چهارشنبه

پاسخی به یاو یاوگویان محاکمه خلیج فارس نویسان!

خصم مسکین پیش خسرو کی تواند ایستاد// پشه کی جولان کند جایی که باد صرصر است

دانلود کتاب محاکمه خلیج فارس نویسان ناگفته های از خلیج فارس
http://i.tinyuploads.com/svY9ik.jpg