۱۳۹۱ فروردین ۶, یکشنبه

فاخته زمانی خود فروخته‌ای که برگزیده‌اند تا به مزدوری فقط زبان انگلیسی و اهدافش را به بهانه زبان مادری من و ما فریاد بزند!استخوانی طلبد جان همای 
که به صحرا مگسش نشناسد
خاقانی  

۱-فاخته زمانی مزدور 


بی‌گمان همه شما  تا کنون نام این فاخته زمانی را شنیدید فردی که بنا بر تمامی شواهد یک خائن‌نژاد پرست است که فعالیتهای مزدورانه‌اش بر همگان آشکار است فردی را که به او عنوان فعال حقوق بشر می‌دهند و با آب و تاب زیاد می‌آورند در رسانه‌ها و تریبونهای گوناگون تا به نام منشور حقوق بشر مثلن از پرهیز از نژادپرستی بگوید و آرمانهای انسانی را بر زبان اورد اما در ‌‌نهایت کارش شده اینکه در جلسه‌هایی که با هماهنگی سرویسهای اطلاعاتی کشورهای دشمن ایران تاکید می‌کنم دشمن ایران نه رژیم و غیره که بحثش جای دیگر است شرکت کرده و هی با دست آویز قرار دادن زبان مادری ما و سایر اقوام ایرانی بر ایرانی بودن ما بتازند و بیانیه منتشر کنند و به هر صورت ممکن تلاش در آشوب و در ‌‌نهایت به زعم خود بهره گیری از گروههای تجزیه طلب برای راهبرد‌ها و منافع سیاسی در درون ایران باشند که در این میان جملات معروفی که از زبان وی بیرون می‌دهند مانند کشور فعلی ایران و... از نگاه ایرانیان و هممیهنان دور نبوده است و در این راستا همگان دیده‌ایم که این شخص تلاش کرده با هر نیرویی در ایران که ساخته اندش تا خودش را ایرانی نداند (و برای اینکه بتواند بیشتر بچشم آید قومی هم در پیش تراشیده‌اند تا وکالتشان را داشته باشد توجه دارید این آقایان وکالت کسانی را دارند که اگر هم وجود خارجی داشته باشند خودشان خبر ندارند!) همبستگی ایجاد کند تا بر ایرانیان شونیست و به زعم خودشان قوم موهوم فارس شونیست تا بهتر در نزد اقوام جلوه کند بشورند حال می‌خواهد گروه جندالله باشد یا ا ل ا ه وا ز!
و جالب است که همیشه هم این خانم دارد به نمایندگی از همه این گروهها  سخن می‌راند البته سخن که چه عرض کنم!
بماند در مورد چیزی که عیان است چه حاجت به بیان!

بجای هر گرانمایه فرومایه نشانیده  

اینها فقط  نمونه هایی کوچک  هستند از این اسناد


سند تجزیه طلبی انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان (آداپ) و فاخته زمانی
نشست و سخنرانی فاخته با تروریستها و گروههایی که هر از چند گاهی توسط سرویسهای اطلاعاتی کشورهای دیگربوجود می آیند  مانند ا ل ا ه و ا ز
هیچ سحر و هیچ تلبیس و دغل 
می نبندد پرده بر اهل دول 
مولوی 
۲-فاخته زمانی مرموز   همین چند روز پیش بود که دوباره پای یکی ازنوشته ها  در مورد فاخته زمانی و اعتراض و روشنگری دوستان در مورد این شخص مزدور و خود فروخته و البته خود بیگانه انگار دیدم که یکسری راه افتادند و در ‌‌نهایت دریوزگی هن هن کنان تلاش می‌کنند که با بحث‌های احساسی و ناموسی (!) از این زن مزدور در برابر منتقدان دفاع کنند! با خودم گفتم شاید این بنده خدا‌ها درست می‌گویند و من اشتباه می‌کنم به هر حال شاید این بندگان خدا از سر غریزه و نه تجربه (!) چیزی را می‌دانند که ما نمی‌دانیم! سپس گفتم گشتی در اینترنت بزنم تا ببینم فرا‌تر از فعالیتهای رسوای این خائن که کارش شده در  تشکیلاتی  که برایش زده اند  بنام آداپ تا  علاوه بر اینکه مدافع حقوق ما آذریها باشد که آن هم در نوع خودش جالب است چون ایشان آذریها را فقط در ایران جستجو میکمند و به کمکشان میرود با آذریه زبانهای زیر ستم رژیم باکو سر و کار ندارد و دردهایشان را نمیفهمد و از سویی دیگر چ.ن این  این خانم و همکارانش ادعای حقوق بشر و دفاع از حقوق مدنی و انسانی و برابری  انسانها میکنند  ولی برای هممیهنانشان فرق قائل میشوند و چون آذری زبانها را ایرانی نمیدانند و برای آنها تازگیها  ما  آذری زبانها را نژادی دیگر تعریف کرده اند و چون نژادپرست نیستند برعکس بشدت نوع دوست و انسانگرا هستند  و همه انسانها را به یک دید میبینند  فقط علاقه دارند که از استانهای آذری نشین دفاع کنند بگذریم از اینکه دفاعشان هم شده اینکه فقط  بر علیه  مجازات کردن  خائنین و جاسوسانی مانند متین‌پور  که نه تنها  مورد نفرت خود مردم ایران بلکه مردم منطقه سکونتش هم در استانهای آذربایجان و ...میباشد  بیانیه صادر کند  چیز دیگری هم پیدا می‌کنم یا نه برای همین چون می‌دانید که ایشان خودش را همیشه آذری و آذری زبان معرفی می‌کنند و بشدت هم بر این امر تعصب دارند البته تعصب ایشان که به هیچ عنوان از سر نژادپرستی نیست بلکه از سر میهن دوستی ایشان است بر آن شدم تا ببینم این خانم اصلن کی هست زندگس نا‌مه و میزان تحصیلاتش چیست چند روز تمام در اینترنت دنبال زندگی نامه‌اش گشتم هیچ اثری نیست که نیست کنجکاو‌تر شدم ببینم تحصیلاتش چیست اصلن چطوری به این عنوان‌ها رسیده یهویی از کجا پیداش شده شده فعال حقوق بشر بماند اما آیا اصلن کتابی نوشته‌ای مقاله‌ای چیزی از ایشان که این همه آقایان همه ترک انگار را وادار کرده تا دفاع ناموسی از ایشان داشته باشند دارد یا نه باورتان نمی‌شود هیچ چیز پیدا نکردم که نکردم شما می‌توانید بفرمایید مرا آگاه کنید ممنون می‌شوم!
فاخته میگوید:کسانی امروزه در ایران فقط به خاطر سخن گفتن به زبان ترکی در زندان هستند. ترک زبانان حق ندارند به زبان ترکی صحبت کنند! حق آموزش و انتشار مطلب به زبان ترکی را ندارند. و مانند آن. اما در همین آمار ساختگی خودشان این موضوع را نقض کردند. برای اثبات این که زبان ترکی باید زبان رسمی شود گفتند در این آمار وقتی درس علوم را به زبان ترکی به دانش‌آموزان یاد دادند نمره‌ی بهتری گرفتند تا وقتی که درس به زبان فارسی بود!  هم از نظر فرهنگی هم از نظر زبانی هم از نظر روانی از هر جهتی، اقتصادی، بدون رسمی شدن چند زبان - که در کشورهای دهم از نظر فرهنگی هم از نظر زبانی هم از نظر روانی از هر جهتی، اقتصادی، بدون رسمی شدن چند زبان - که در کشورهای دیگر اجرا شده و موفق بوده - بدون این روش به مشکلات ِ نه تنها شخصی و حقوق بشر برمی‌خوریم بلکه به مشکلات بسیار بزرگی [برمی‌خوریم] که آرامش منطقه به هم خواهد خورد! یک حالت نژادپرستانه و بر‌تر بودن بر یک عده که بر هویت تازه پیداکرده‌شان هم خیلی مصر هستند این مملکت را به این وضع انداخته‌اند. روز به روز بد‌تر می‌شود و بد‌تر هم خواهد شد.
 منظور خانم زمانی از گروه نژادپرستی که تازه هویت پیدا کرده‌اند طرفداران و همفکران خودشان نیست - یعنی گروه تجزیه‌طلب همهترک‌انگار که اتفاقا از اصطلاح گول‌زننده و به نظر من بی‌معنای «هویت‌طلب» نیز برای خود استفاده می‌کنند - بلکه منظورشان باقی ایرانیان هستند که به قول ایشان «فارس شوونیست» باشند. خانم زمانی در روز روشن در تلویزیون خط و نشان می‌کشد که اگر زبان ترکی رسمی نشود آرامش منطقه به هم خواهد خورد! یگر اجرا شده و موفق بوده - بدون این روش به مشکلات ِ نه تنها شخصی و حقوق بشر برمی‌خوریم بلکه به مشکلات بسیار بزرگی [برمی‌خوریم] که آرامش منطقه به هم خواهد خورد! یک حالت نژادپرستانه و بر‌تر بودن بر یک عده که بر هویت تازه پیداکرده‌شان هم خیلی مصر هستند این مملکت را به این وضع انداخته‌اند. روز به روز بد‌تر می‌شود و بد‌تر هم خواهد شد. شهربراز زبان مادری در صدای آمریکا 
سیم دغل خجالت و بدنامی آورد
خیز ای حکیم تا طلب کیمیا کنیم 
سعدی 
به هر حال از خیر این موضوع گذشتم که یهویی چشمم دوباره افتاد به نمای فیس بوک این خانم اونوقت بود که به این پی بردم‌ای دل غافل یار در خانه و ما گرد جهان می‌گریدیم بسیار شگفت انگیز بود از فردی که شده وکیل زبان مادری من و ما -ما برای این می‌گم که ماشالا چون ایشان از ستم اکثریت بر اقلیت فریاد می‌زنند و هارای هارا یشان گوش فلک را کر کرده است ولی چون خودشان را اکثریت این اقلیت می‌دانند تلاش می‌کنند رهبری و سخنگویی همه ما که  اقلیت و اقوام را تشکیل میدهیم باشند  را برعهده داشته باشند و... ببخشید از موضوع دور شدم با ‌‌نهایت شگفتی دیدم که در صفحه فیس بوک این خانم به هیچ عنوان حتی یک کلمه بزبان مادری من که ایشان شده‌اند نگهبانش و مظلومیت و مرگش را در همین نزدیکی‌ها فریاد می‌زنند نیست توجه می‌کنید حتی یک کلمه بزبان آذری ننوشته اند برای نمونه حتی دریغ از یک بیت شعر و... باز هم گفتم شاید چون ایشان از زبان فارسی متنفرند و این را هنگامی که با ستاره درخشش در صدای آمریکا مصاحبه می‌کردند و با نفرت تمام حاضر نشده بودند به فارسی سخن بگویند پیش‌تر نشان داده بوده‌اند بنابراین الفبای فارسی را هم دوست ندارند بکار ببرند که خوب بنا بر تعریف ایشان از حقوق بشر که خودشان هم آموزگار و مجری آن میباشند حق انسانی ایشان است!  اما همینجور که جلو‌تر رفتم دیدم نه بابا به خط آذری باکو و استانبول هم چیزی ندارند و بر عکس همه نوشته‌های صفحه ایشان فقط و فقط انگلیسی است وبس . پس از اینکه به این جا رسیدم   دیدم در سایر سخنرانی‌ها و نوشته هایشان هم این بانوی آنتی نژادپرست که قرار است علارغم هویت ایرانی من میخواهد  هویتی  تازه و بسیار وسوسه انگیز را در غالب شعارهای رنگ و لعاب دار حقوق بشری  به من معرفی کند  پیدا نمیشود.  انگار پیشتر خود بخود انتخابش  کرده اند که وکیل ما باشد و چون ایشان هم از شغل وکالت عام بودن بسیار خوشش می اید  بنابراین  مهمترین وظیفه اش را این  میداند که چنان رهبری پاکدل عمل کند و بجای ما سخن بگوید  ولی متاسفانه نمیدانم چرا فقط دارد به زبان انگلیسی زبان مادری خودش و مرا فریاد می‌زند! با خودم گفتم نکند که زبان مادری  من  انگلیسی  بوده است  که خبر نداشتم  آخر چندی پیش هم مقالاتی دیده بودم که در آن عنوان شده بود هشتاد و سه درصد زبان انگلیسی  ترکی است  و من هنوز که هنوز است در شگفتی آن 83 درصد و ربطش به زبان آذری و ترکی آذری  و کاشفانش همچنین  اندازه خرد و دانش و شعور کسانی که آنرا باور کرده و یا میخواهند به دیگران بباورانند  مانده بودم   که این برنامه پیش آمد. این عکس صفحه فیس بوک این خانم را نشان میدهد 

اینجا بود که با خودم گفتم بدا بحال کسان و دوستانی که خام این خانم و خانم‌ها شده‌اند تا جاییکه این خوفروختگان را برابر کرده‌اند با ناموس و همه چیزشان و گمان می‌کنند که این‌ها قرار است حقشان را برایشان بگیرند و دودستی تقدیمشان کنند کاش بدانند که فرق است بین یک نفر که دلسوز من و شماست با کسی که ساخته اندش تا ما گمان کنیم دلسوز من و شما ست بویژه برای کسانی که صرف علاقه به زبان مادری ناخواسته پشت چنین افرادی که دغلی و فریب از سر رو رویشان می‌بارد راه می‌افتند چون همانطور که می‌بینیم این‌هایی که از سر بیهویتی خودشان تلاش می‌کنند که ما را هم بیهویت نشان دهند و برای طلب آن وکیل خودخوانده ما شوند و آنرا از خودمان طلب کنند همانهایی که زبان ما را فریاد می‌زنند ولی زبان و بتشان چیز دیگری است! 
و خوشحالم که من فقط یک هویت دارم آنهم هویت انسانی و ایرانی من است!


در پایان ما که که نفهمیدیم این فاخته کی بود  اهل کجاست از کجا آمد و چطوری  و چرا  و توسط چه کسی به اینجا رسید  میزان تحصیلات و سن و غیره  و  اینکه چرا اینقدر تلاش میکند حقوق بشر را در نشستهای گروههایی که خود را ایرانی نمیدانند  جستجو کند و چرا در این گروهها که همه  کسانی که به درجه وکالت ما  مردم  رسانیده شده اند تلاش میکنند چون زبان مادری تنها دست آویزشان برای فریب دادن ما می باشد و هر کدام از این وکیلهای تسخیری ما با یکی از  گویش های ما  ایرانی ها  که  منتصب به خودشان  کرده اند و بنا بر این گویش خود را رهبر بی چون و چرا و رهایی بخش آن گویشوران میدانند صحبت میکنند چرا این خانم به زبان ترکی آذری که ادعایش را دارد سخن نمیراند و همیشه به انگلیسی سخن میگوید آیا به ایشان هم در انگلیس گفته بودند که اگر به آذری بنویسد یا سخن بگوید باید تخته سیاه را بلیسد !
و چرا حتی در تارنمای سازمانی که افتخار مدیریتش را به او داده اند تا به یاری ما در استانهای آذربایجان بتشتابد این تارنما به زبانهای ترکجه  و انگلیسی در دسترس کاربران هست ولی به زبان آذری نیست!
کاش کسانی که آگاه هستند آگاهیهای خود را  را با دیگران  نیز در میان گذارند تا همگان بر چرایی این پرسشها آگاه گردند!


«آن کس که با هيولا می ستيزد بايد بپايد که خود در اين ميانه هيولا نشود» نيچه
 نظر خانم فاخته زمانی   در باره قهرمانان ملی و رهبران ملی آذربایجان ، نژادپرستی و نقش ورود اعراب و ترک ها به ایران و زبان ترکی بعنوان زبان رسمی آذربایجان
1- سخنرانی فاخته زمانی در کنگره آمریکا سال 2005 که در آن از پیشه وری بعنوان یکی از  رهبران ملی آذربایجان در کنار بابک خرمدین و ستارخان و باقر خان نام برده است.

They are not permitted to assemble in public places or in their own houses on dates important for the Azerbaijani nation’s history, such as honoring national heroes like Babak, Sattarhan, Baghirhan, as well as national leaders like Pishevari. 

2-سخنرانی فاخته زمانی در سال 2010(در جلسه ای با گروه الاح وا ز) که در مورد نژادپرستی در ایران میگوید: نزاد پرستی مسئله ایست که من به عقیده ی عرب ها و ترک های آذربایجان بیش از اقوام دیگر ایران با آن رودررو هستند.من نمیدانم اگر براساس دنیای ایده آل آنها(فارس ها) عرب ها و ترک ها به ایران نمی آمدند ، ایران ،نمی دونم ،ممکن بود کشوری متمدن میشد، چیزی که  امروز ما نمی بینیم.

Racism  is something  that I think Arabs and Azerbaijani Turks are facing more  than the other ethnic groups inIran.  I don’t know in their perfect world If Arabs didn’t come and Turks didn’t come to Iran, Iran would be,a I don’t know maybe a  civilized country which we  not see now.

دقیقه 4:07به بعد تا دقیقه 4:37
http://www.youtube.com/watch?v=OMiQsRCqtqY


3- نظر خانم فاخته زمانی در مورد زبان ترکی. ایشان در مصاحبه با برنامه افق به صراحت عنوان میکنند خواهان این هستند که زبان ترکی در آذربایجان زبان رسمی بشود. دقیقه 19:17 تا 20:17 از ویدیو را ببینید و مقایسه کنید با نظر آقای شریعتمداری در همین ارتباط و در همان برنامه دقیقه26:00 به بعد را توجه کنید.

  

به گفته سعدی:
امیدوارم که  از چنین حکایات مردان را عزیمت قوی تر گردد و فرومایگان را درخورد مایه دهد. 


۳ نظر:

  1. این افراد دنبال ایجاد اختلاف تو ایرانند و این مسائل را به همین خاطر مطرح می کنند

    پاسخحذف
  2. خانم فاخته زمانی از حمایت غرب بهره بردار است. ایشون تاثیر زیادی در سیاست خارجی آمریکا و انگلیس دارند. ما باید به هوش باشیم که اجازه ندهیم بنام حقوق بشر کشورهای غربی ایران را دوباره به استعمار خود بیاورند. اگر این کشورها خود حامی راستین حقوق بشر هستند بروند به مشکلات خود بسند

    پاسخحذف
  3. zaban azarei ra froumayegani chon eyshan nabud kardand,in zaban ta chandei pish ham zende boud. belakhare ishan hamzistei sakne canada va emrika ra dideand vali nyaze mali maye mamfroushi shodeast.zaban rasmei elmei dar donya englisi ast baghyesham har kas ba ksi digar be har zabani mikhohad morghi ya zargari va ghire gap bezand mohem enteghal dadeast.iran payndeo sarfaraz az baad

    پاسخحذف

توجه:فقط اعضای این وبلاگ می‌توانند نظر خود را ارسال کنند.