۱۳۹۰ آذر ۱۶, چهارشنبه

باور کردنی نیست اما یک دانشمند ترک می‌گوید برخی از واژه‌های زبان سرخپوستان آمریکا ریشه در زبان ترکی دارند!

باور کردنی نیست اما یک دانشمند ترک می‌گوید برخی از واژه‌های زبان سرخپوستان آمریکا ریشه در زبان ترکی دارند و همچنین او به این دلیل گمان می‌کند آمریکا و مناطق و سرزمینهای  سرخپوستی و سرخپوست نشین باستانی  آمریکا  هم کهن ترین  جایگاه سکونت ترک‌ها  و تیره های ترکنژاد در جهان  بوده این یعنی اینکه باید خاستگاه نخستین ترک‌ها را هم آمریکا و سرزمینهای سرخپوستان دانست و نه آسیای شرقی وشمال شرقی آسیا و البته  لابد در این صورت اگر این فرضیه را درست بدانیم یعنی اینکه سرخپوستان را هم باید  جزو متصرفین و دشمنان آنها و کسانی که سرزمین‌های ترکان را غصب کرده اند بدانیم !


نقشه مناظق سرخپوستان آمریکا

باورتان نمیشود!
منم باورم نمی‌شد. شنیده بودم که یکسری از ابردانشمندان ازلی تاریخ جهان که خود را از بازمانده‌های راستین عثمانی که کشتار‌ها و تجاوزات و نسل کشی‌های امپراطوری عثمانی را مایه افتخار خودشان می‌دانند از نو بازیافت گردانیده و در کشورهای گوناگون بویژه ایران پراکنده‌اند و کاربرد آن‌ها را همه گونه تلاش برای یغمای تاریخ کشور‌ها در جهت آشوب و فتنه انگیزی میان مردمانی که هزاران سال در کنار هم با دوستی و آرامش زندگی مرده و چنان درهم تنیده شده‌اند که در مثل بمب اتم هم به کوچک‌ترین تار و پود آن‌ها اثر نمی‌گزارد ولی به هرجهت مزدوری است و تکلیفش مشخص باید به بهانه کسب هویت خیالی برای شهروندان ترک و ترکزبان و به موازاتش گهگاهی دایگی سایر تیره‌ها و گروههای مردمی را درون کشور‌ها بویژه ایران کردن و تلاش برای دوختن نمدی از مشکلات هممیهنانمان برای اهداف دستور دهندگان و سرویسهای امنیتی که در خدمت آن‌ها هستند گاهی خود را سومری و گاهی خود را ایلامی و الغرض همه چیز بداند الا ترک بدون اینکه برای نمونه فقط حتی به شوخی هم که شده بگوید بابا اگر سومری‌ها‌‌ همان ترک‌ها بودند چرا نام خودشان را عوض کردند و...!!!
نقشه ترکهای جهان

 رنگهای صورتی روی نقشه: دولتهای مستقل
رنگهای سبز روی نقشه: دولتهای خود مختار
مناطقی که روی نقشه با حاشور مشخص شده اند: ترکهایی که در دولتهای غیر ترک  

۱- ترکهای ترکیه –۲- ترکهای بالکان- ۳- ترکهای غاغاوز- ۴- قزاق‌ها – ۵- ازبک‌ها – ۶- قرقیزها- ۷- ترکمن ها- ۸- کاراکالپاک ها- ۹- اویغورها- ۱۰- اویغورهای زرد و سالیرها- ۱۱- تاتارها- ۱۲- چاووش ها- ۱۳- باشکورت ها- ۱۴- کیریمیچکاها- ۱۵- ترکهای مصحت (آحیسکا) - ۱۶- ترکهای آذربایجان- ۱۷- ترکهای داغستان- ۱۸- کوموک ها- ۱۹- کاراچای ها- ۲۰ – بالکار‌ها (مالکار‌ها) - ۲۱- نوغای ها- ۲۲- ترکهای استاوروپل - ۲۳- ترکهای سا‌ها (یاکوت) - ۲۴- ترکهای آلتای- ۲۵- هاکاس ها- ۲۶- ترکهای تووا- ۲۷- تاتارهای توبول- ۲۸- بارابا ها- ۲۹- شورها- ۳۰- ترکهای چولوم- ۳۱- ترکهای کوماندی- ۳۲- ترکهای کانداک- ۳۳- ترکهای کاراگاس- ۳۴- ترکهای اورانهای- ۳۵- ترکهای عراق - ۳۶- ترکهای سوریه - ۳۷- ترکهای قبرس- ۳۸- قشقائی‌ها - ۳۹- ترکهای هامسه- ۴۰- ترکهای کارای- ۴۱- ترکهای کرم- ۴۲- ترکهای ساکن اروپا.

به هر جهت همه گونه تلاشی از این‌ها در جعل و مصادره تاریخ و هویت بزرگان کشورهای میزبانشان بویژه نامداراتریننشان دیده بودیم الا اینکه زبان سرخپوستان آمریکا و زبان ترکی یک ریشه هستند و حتی بدان هم بسنده نمی‌کند و تا جایی پیش می‌رود که محل زندگی سرخپوستان را کهن‌ترین محل زندگی نرکنژادان می‌داند و از آنجا که همگان می‌دانند این جماعت بازیافت شده که خود جامعه ترک و ترکزبان هم بدان‌ها با دیده تمسخر می‌نگرند و سخنانشان را پشیزی ارزش نمی‌گزارند چون خود را کهن‌ترین مردم و تیره انسانی نسل بشر می‌داند تا جایی که مثلن نه تنها در ایرانزمین سومری‌ها را که چند هزار سال پیش در گستره تمدنی ایران باستان آنروزگار می‌زیسته‌اند ترک می‌داند بلکه به آنهم بسنده نکرده تاریخ خود را به ۱۲۰۰۰سال پیش با دست انداختن به تاریخ تپه‌های باستانی سگزآباد در قزوین که پیش‌تر از جانب سرویس‌های امنیتی که کارخانه‌های کشورسازشان بیوقفه مشغول ساختن کشورکهای چند هزارنفری برای کنترل مردم بلازده آن‌ها می‌باشند به نام آذربایجان و به کام کشورک آذربایجان خوانده شده فعلی جعل شده بود کرده بودند و با توجه به اینکه این ابردانشمند می‌فرماید قدیمی‌ترین محل سکونت ترک‌ها سرزمین سرخپوستان در آمریکا بوده برایندش می‌شود بالای ۱۲۰۰۰سال تاریخ برای سرخپوستان آمریکا و البته مبدا تاریخ بسیار کهن سرخپوستان پس از مهاجرت ترک‌ها به بیابانهای شرق آسیا و در این بین نه تنها تمدن مایا‌ها را هم که از آن به عنوان کهن‌ترین تمدن سرزمینهای قاره آمریکا نامبرده می‌شود در خواهد نوردید بلکه باعث خواهد شد تاریخ جهان از نو پژوهیده شود و این خود کمک می‌کند که به رونق کار کساد شده امروزین تاریخنویسان دنیا!لازم به ذکر است در این نوشته و تارنمایی که آنرا منتشر کرده است آمده که منبع این نوشته بر گرفته از تارنمای انجمن فرهنکی ترکمن‌ها در گوتنبرگ سوئد می‌باشد یادآوری می‌کنم که از سوئد به عنوان یکی از اصلیترین پشتیبانان و کارفرمایان جنگهای قومیتی در جهان نامبرده می‌شود تا آنجایی که سرویس‌های امنیتی این کشور در میان کار‌شناسان اینگونه مسائل بنام عنکبوت زرد و طرح این سازمان برای ایران نیز بنام طرح عنکبوت زرد نامیده می‌شود برای همین به هیچ عنوان دور نیست که اینگونه نظریه‌های علمی فرمایشی هم دستور مستقیم همی نهاد برای نشر دروغ در افکار عمومی جوامع ترکزبان با هدف برانگیختن حس غرور و ناسیونالیسم در بین آن‌ها و در ‌‌نهایت بهره گیری از آتش تفرقه‌ای که بدینگونه در کشورهای هدف ایجاد می‌کنند باشند چون ترکزبان در کشورهای گوناگون پراکنده هستند و بدلایل خاص فرهنگی میزان تعصبات خانوادگی هم در آن‌ها شدید است یکی از طعمه‌های در دسترس این نهاد‌ها برای ایجاد تفرقه و از هم گسیختگی کشورهای هدف می‌باشند! اله
از شما دعوت می‌کنم به نظریات این ابر دانشمند که در مورد موضوع مورد بحث بالا ایراد فرموده
 توجه فرمایید که می‌فرماید:
کهن ترین اثار زبان ترکی در زبان سرخ پوستان امریکا و احتمالا قدیمی‌ترین نواحی ترک زبان!


اثر می‌رفاتح زکییف: محقق و استاد تاریخ دانشگاه غازان

ترجمه: دکتر رحمت قاضیانی

 قدیمی‌ترین ریشه‌های قومی انسان‌ها معمولا از طریق زبان‌شناسان و با بررسی مطالعات زبان‌شناسان و با اضافه کردن مشاهدات باستان‌شناسی به ان پیدا می‌کنند. در علوم زبان‌شناسی و تاریخی مرسوم در اروپا و روسیه، که با ادعای مرکزیت برای هندواروپائی‌ها نوشته شده، سعی شده که تقسیم زبان اورال-التائی به زبان‌های التائی و اورالی از حدود ده هزار سال پیش و تقسیم زبان التائی به زبان‌های ترکی –مغولی، منچوری و ژاپنی- کره‌ای از حدود شش هزار سال پیش و تقسیم زبان ترکی – مغولی به زبان‌های ترکی و مغولی حدود چهار هزار سال پیش اتفاق افتاده است.  اولین شکاف در دیدگاه فوق در قرن هفده اتفاق افتاد و در قرن نوزده ضربات سختی به ایده فوق وارد شد و. در قرن بیست تناقض گفته‌های مدعیان ثابت شد. 

 در سال ۱۶۳۸ اقای» جان ژوسلین» (۱) متوجه شدند که در زبان سرخ پوستان امریکا اثاری از لغات ترکی وجود دارد. در قرن نوزده» اتو رریک» (۲) در زبان اقوام» سو» از سرخ پوستان شمال امریکا لیستی از لغاتی با نزدیکی به زبان ترکی تهیه نمود. مثلا،» تانگ» یعنی طلوع» تائی» یا» تانگی» یعنی اموختن.» اتا» یعنی پدر،» اینا» یعنی، مادر،» تا» یا» ته» یعنی ضمیمه‌ای برای مکان،» اکتا» یعنی» یک طرف» و غیره. در ایتالیا و فرانسه نیز بررسی هائی مشابه انجام شد و نتایجی یکسان بدست امد. 

 دانشمند سوئدی اقای» استیک ویگاندر» (۳) تعدادی از تحقیقات خود را در مورد رابطه بین زبان‌های قوم» مایا» و زبانهای التائی انتشار داده است. اقای» ا. کاریمولین، ۱۴۱-۱۳۶ ۱۹۷۶ (۴) در تحقیقات خود مثالهای زیر را اورده است.» ااک» یعنی خیس،» اکا «-» اگا»،» اقا» یعنی جریان، جاری شدن.» بالدیز» یعنی خواهر جوان‌تر همسر،» بایال» یعنی ثروتمند و فراوان،» بویا» یعنی رنگ،» بور» یعنی بافتن گیسو،» ایک» یعنی ظاهر شدن، و» تور» یعنی استادن. 

 در زبان سرخ پوستان امریکائی» مایا» صداهای» ی» و» یو» بطور مکرر قابل تبدیل و تغییر هستند و این معمولا فونتیک ترکی را بخاطر می‌اورد. مثل زبان ترکی در زبان» مایا» کلمه» یاش «به مفهوم نو و تازه و جوان می‌باشد و ترکیب ان مثل» یاشیل» یعی سبز است. (دییگو. د. لاندا، ۱۹۵۵، ۱۹، ۷۷، ۷۹) (۵). 

 دانشمند روسی اقای» یو. وی. کنوروزوف» (۶) برای مدت طولانی و مستمر، نوشته‌ها و فرهنگ قوم» مایا» را مطالعه کرده است. در نتیجه او لیست لغات مربوط به زبان» مایا» را تنظیم کرده ولی هیچوقت به این فکر نیفتاده که تشابهی بین ان لغات و واژگان زبان ترکی وجود داشته است. بعضی از این تشابهت در زیر اورده شده است. 

» چاک» یعنی رنگ در کلمه» چاگیلدیر – انعکاس دادن»» چاک» یعنی تنور و بخاری. در کلمه» چاقما» یعنی سنگ اتش زنه.» یاش کین»، یعنی خورشید. در ترکی» کین» (گون) به خورشید اطلاق می‌شئد. کلمه ترکی» کن یاش» (گون یاش» در ترکی باستان با کلمه» یاش کیک» (یاش کین- یاشیک) با معنی خورشید مترادف است. در زبان» مایا» کلمه» یاش» به معنی اتش استفاده شده است و در ترکی تاتار‌ها کلمه» یاشن» (روشن شدن) با معنی اتش ارتباط دارد. کلمه» گون» (خورشید) در هر دو زبان با معنی اتش ارتباط دارد. 

 تمام این بررسی‌ها نشان می‌دهد که تشابهات معانی در لغات ترکی و زبان» مایا» تصادفی نبوده، بلکه به تشابه ساختار زبانی ان‌ها مربوط می‌شود. 

» ااک» – روشنائی

» ایچین» – حمام کردن.» اچ +این» –در اب فرو رفتن – در یافتن. 

» چن» – چاه، طبیعی و نه مصنوعی.» چونگل» – گود. 

» ایشیل» قسمتی از سرزمین مایا، «ایش – ایل» یا» ایچ – ایل» – مملکت داخلی، با قسمت انتهائی

» ال – ایل» اسامی مکان‌ها بصورت زیر وجود دارد. 

 ایشیل، تسنتال. تسوتس ایل. چول، چونت ایل، پوهلاب ایل. باک هال ایل، کوسوم ال. چکتمال. کونگ ال، ایتسم ال، و وک یاب ال. (دییگو. د. لاندا) 

 البته امکان اینکه مثالهای بیشتری از نظر تشابه زبانی بین زبان مایا و ترک اورده شود وجود دارد، ولی مثالهای قبلی بیان شده نشان می‌دهد که زبان مایا از نظر عاریه‌های ترکی غنی است. 

 مردم مایا مثل ترک‌ها منسوبین جوان‌تر و بزرگ‌تر را به خوبی تشخیص می‌داده‌اند و ان‌ها را به عناوین مختلف صدا می‌کرده‌اند. (دییگو. لاندا. ۱۹۵۵، ۴۸) (۷). (ایلمینسکی. ان.‌ای. ۱۸۶۲، ۲۲، ۲۳) (-۸-). 

 موزیک قوم مایا مثل ترک‌ها اساس پنج صدائی (پنتاتونیک) داشته است. 

 تحقیقات» یو. وی. کنوروزوف» (۹) نشان می‌دهد که نظام اجتمائی قوم مایا شبیه جامعه سومر و مصر بوده است. در هر دو، ساختار قبیله‌ای با ساختار برده داری ترکیب شده بوده است. (دییگو.. د لاندا. ۱۹۵۵، ۳۷) (۱۰) 

 چون مایاهای امریکای شمالی از جهات متفاوت ترک‌ها را به خاطر می‌اورد، بعضی دانشمندان مایا‌ها را» پراترک» (ماقبل ترک) بحساب می‌اورند. بنظر ما برای نفی یا اثبات هر مدعائی لازم است که مطالعات تطبیقی دقیقی از نظر زبان‌شناسی تاریخی، باستان‌شناسی، انسان‌شناسی، افسانه‌شناسی، و هنری این انسان‌ها داشته باشیم. تنها در سایه چنین مطالعاتی می‌توان گفت کدام یک از ان‌ها قدمت بیشتری دارند. بعضی اقوام سرخ پوست امریکا، چه ماقبل ترک و چه غیر ترک، در اوراسیا تاثیرات عمیقی از ترک‌ها را بر خود داشته‌اند. از هر ریشه‌ای که باشند، تاثیرات و نزدیکی زیاد ان‌ها را به نرک‌ها نشان می‌دهد که در ۲۰ تا ۳۰ هزار سال پیش ترک‌ها در قاره اوراسیا بطور وسیع پراکنده بوده‌اند. 

 در مخالفت با نتیجه گیری فوق، طرفداران مرکزیت اروپائی علوم، وجود ارتباط اقوام سرخ پوست امریکا با قبایل اوراسیا را رد می‌می کنند. ولی بررسی دقیق نشان می‌دهد که در حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار پیش تنگه برینگ وجود نداشته است و قاره امریکا و اسیا بوسیله خشکی پل مانندی بهم وصل بوده‌اند و انسان‌ها ازادانه و به راحتی از ان‌ها در رفت و امد بوده‌اند. (ب. کوزمیشکف. ۳۴۲. ۱۹۶۸) (- ۱۱ –). انواع انسانی، مطابق خصوصیات سرخ پوستان امریکا، هم در اسیا و هم در اروپا پیدا شده‌اند، همچنین در باشقیرستان (گ. ماتیوشین ۲۹-۳۰. ۱۹۶۹) (۱۲) و هم در مغولستان (نووگرودوا.‌ای. ا. ۳۰-۱۹۷۷) (۱۳). جمجمه‌ها و مقبره‌های پنج هزار ساله نشان می‌دهد که اجداد سرخ پوستان امریکا در این مناطق زندگی می‌کرده‌اند. 

 هیئت اعزامی باستان‌شناسی مشترک امریکا و حکومت شوروی، بدین نتیجه رسیده‌اند که مردمانی از اسیا به قاره امریکا، از طریق تنگه برینگ، الاسکا و جزایر الوتیان مهجرت کرده‌اند. سرپرست این گروه اعزامی، «اوکلانیکوف» متوجه شده است که سیبریه‌ای‌ها، اولین اریکائی‌ها هستند. (اکلانیکوف۱۹۷۵-۳۳) (۱۴). ان‌ها بتدریج مسافرت سخت و طولانی بسوی امریکای جنوبی داشته‌اند. (ب. کوزمیشکوف. ۱۹۶۸-۳۴۳) (۱۵) 

 اعلام اینکه باستانی‌ترین ترک‌ها در اروپای غربی، حتی در سبه جزیره ایبری زندگی می‌کرده‌اند، می‌تواند فرضیه اولین مهاجرت به امریکا، از طریق اروپا را مطرح کند. ولی این فرضیه احتیاج به بررسی خیلی دقیق دارد. 

 مردم «مایا» نشان می‌دهند که ان‌ها گروه بزرگی از سرخ پوستان امریکائی هستند که در شبه جزیره یوکاتان ساکن شده‌اند. مایا‌ها قبل از دوره ما، تمدن و فرهنگ بسیار پش رفته‌ای ایجاد کرده بودندکه احتیاج به مطالعات مخصوص دارد، ما فقط اینرا می‌دانیم که تمدن ان‌ها توسط فاتحان اسپانیائی از بین رفته است. 

 اگر همانندی ترک‌ها و سرخ پوستان امریکا ثابت شود، می‌توانیم بگوئیم، ترک‌ها قبل از اینکه اجداد سرخ پوستان امریکا به انجا مهاجرت بکنند وجود داشته‌اند. در صورتی که مهاجرت اجداد اوراسیائی سرخ پوستان امریکا از طریق تنگه برینگ (که قبلا وجود نداشته) انجام شده باشد، بایددر مورد اقوام بسیار قدیمی ترکی در ناحیه شرق سیبری زندگی می‌کرده‌اند، تحقیقات گسترده‌ای صورت گیرد. اگر دانشمندان بتوانند ثابت کنند که مهاجرت از طریق اروپا صورت گرفته، باید در ان مناطق در مورد اجداد قدیمی ترکهای ان مناطق تحقیقات وسیعی انجام شود. Literature

۱-John Djosselin

۲-Otto Rerig

۳-Stig Vikander

۴-Karimullin A. ۱۹۷۶. Possible relationship of American Indian language with the Turkic linguistics. Kazan 

۵-Diego de landa، ۱۹۵۵، ۱۷، ۷۷، ۷۹

۶-U. V. Knozonov 

۷-Diego de landa. ۱۹۵۵، ۳۷

۸-Ilminsky N. I. ۱۸۶۲. Introductiry Lecture in the Turkic-tatar language course. Kazan. 

۹-U. D. Knozonov

۱۰-Diego de Landa. ۱۹۵۵، ۳۷

۱۱، ۱۵-Kuzmishchev، V. ۱۹۶۸ Secrets of Maya Priest. M

۱۲-Matushkin G. ۱۹۶۹. Indian in the Ural//Around the world، No. ۱۰

۱۳-Novogradova E. A. ۱۹۷۷. Antique monuoments and some problems of the Mongolian ethnogenesis//Problems of the Far East. No. ۱

۱۴-Okladnikov A. ۱۹۷۵. First Americans were Siberians//Science and Life. No. ۱۲. 


منبع: انجمن فرهنگی ترکمنهای مقیم گوتنبرگ


برگرفته از:
http: //ylym. wordpress. com/۲۰۰۸/۰۴/۰۵/%D۹%۸۲%D۸%AF%DB%۸C%D۹%۸۵%DB%۸C%D۸%AA%D۸%B۱%DB%۸C%D۹%۸۶-%D۸%A۷%D۸%AB%D۸%A۷%D۸%B۱-%D۸%B۲%D۸%A۸%D۸%A۷%D۹%۸۶-%D۸%AA%D۸%B۱%DA%A۹%DB%۸C-%D۸%AF%D۸%B۱-%D۸%B۲%D۸%A۸%D۸%A۷%D۹%۸۶-%D۸%B۳%D۸%B۱%D۸%AE-%D۹%BE%D۹%۸۸/

۳ نظر:

 1. پیش بینی هایی از حوادث سال های آینده ایران و جهان

  http://salehat.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=103&catid=52  حُرّ امام خمینی

  روي سينه اش خالكوبي كرده بود:

  فدايت شوم خميني

  http://salehat.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=146&catid=54

  پاسخحذف
 2. beghair az inke in nazarie shoma ra kheili asabani karde harfi ham barie naghz in farzieh dari ya irani boodan kafieh

  پاسخحذف
 3. شب به خیر . شما به این مطلب تازه رسیدی و هیجان زده شدی ولی این واقعیتی است که پیش از شما وجود داشته و خیلی ها آن را می دانند. باور کن این فرضیه از ابتدای قرن نوزدهم مطرح بوده و در قرن بیستم اثبات شده .

  پاسخحذف

توجه:فقط اعضای این وبلاگ می‌توانند نظر خود را ارسال کنند.